• La Bâtie – Festival de Genève 2015
  • La Bâtie – Festival de Genève 2015
  • La Bâtie – Festival de Genève 2015

Neo Neo
Xavier Erni, Thuy-An Hoang
Schweiz, 2015

Format: F4 (Weltformat)
Kategorie: Auftragsarbeiten
Auftraggeber: La Bâtie – Festival de Genève, Genf
Druckerei: SETAPRINT AG, Bachenbülach
Drucktechnik: Siebdruck